Food Microbiologist (Marathi eBook)

हे सहभागी मॅन्युअल विशिष्ट पात्रता पॅक (QPs) साठी प्रशिक्षण सक्षम करण्यासाठी डिझाइन केले आहे. प्रत्येक राष्ट्रीय व्यवसाय (NOS) संपूर्ण युनिट/से कव्हर करतो. विशिष्ट NOS साठी मुख्य शिकण्याची उद्दिष्टे त्या NOS साठी युनिट/s च्या सुरूवातीस चिन्हांकित करतात. या पुस्तकात वापरलेली चिन्हे खाली वर्णन केली आहेत. ही संदर्भ पुस्तिका FICSI द्वारे त्याच्या संलग्न प्रशिक्षण सेवा प्रदात्यांद्वारे लागू केलेल्या खाद्य सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ञांसाठी कौशल्य विकास अभ्यासक्रमातील सहभागींनी वापरण्यासाठी विकसित केली आहे. या पुस्तकातील मजकूर अन्न मायक्रोबायोलॉजिस्ट NSQF स्तर 6 भूमिकेसाठी पात्रता पॅकमध्ये पूर्णपणे समाकलित केला आहे आणि प्रत्येक NOS (नॅशनल ऑक्युपेशनल स्टँडर्ड) शी संबंधित युनिटमध्ये विभागलेला आहे. NIFTEM (National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management, MOFPI, Kundli with India Government) यांच्या सहकार्याने पुस्तकाची सामग्री तयार करण्यात आली आहे.

Instructor: FICSILanguage: Marathi

About the course

हे सहभागी मॅन्युअल विशिष्ट पात्रता पॅक (QPs) साठी प्रशिक्षण सक्षम करण्यासाठी डिझाइन केले आहे. प्रत्येक राष्ट्रीय व्यवसाय (NOS) संपूर्ण युनिट/से कव्हर करतो. विशिष्ट NOS साठी मुख्य शिकण्याची उद्दिष्टे त्या NOS साठी युनिट/s च्या सुरूवातीस चिन्हांकित करतात. या पुस्तकात वापरलेली चिन्हे खाली वर्णन केली आहेत. ही संदर्भ पुस्तिका FICSI द्वारे त्याच्या संलग्न प्रशिक्षण सेवा प्रदात्यांद्वारे लागू केलेल्या खाद्य सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ञांसाठी कौशल्य विकास अभ्यासक्रमातील सहभागींनी वापरण्यासाठी विकसित केली आहे. या पुस्तकातील मजकूर अन्न मायक्रोबायोलॉजिस्ट NSQF स्तर 6 भूमिकेसाठी पात्रता पॅकमध्ये पूर्णपणे समाकलित केला आहे आणि प्रत्येक NOS (नॅशनल ऑक्युपेशनल स्टँडर्ड) शी संबंधित युनिटमध्ये विभागलेला आहे. NIFTEM (National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management, MOFPI, Kundli with India Government) यांच्या सहकार्याने पुस्तकाची सामग्री तयार करण्यात आली आहे.
गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिस (GMP), गुड हायजिनिक प्रॅक्टिस (GHP) आणि धोका विश्लेषण आणि गंभीर नियंत्रण बिंदू (HACCP) यांसारख्या अन्न सुरक्षा उपायांच्या अंमलबजावणीमध्ये फूड मायक्रोबायोमची प्रमुख भूमिका आहे. R&D युनिटमध्ये, सुधारित उत्पादनासाठी संस्कृतींचे परीक्षण करणे, अत्याधुनिक आण्विक जैविक तंत्रांचा वापर करून संस्कृतींमध्ये फेरफार करणे, उत्पादनाच्या अर्थशास्त्रावर काम करणे आणि नवीन उत्पादने विकसित करणे यासाठी सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ञ जबाबदार असतात.

Syllabus

Reviews and Testimonials

Launch your GraphyLaunch your Graphy
100K+ creators trust Graphy to teach online
𝕏
Food Industry Capacity and Skill Initiative (FICSI) 2023 Privacy policy Terms of use Contact us Refund policy