Food Microbiologist (Punjabi eBook)

ਇਹ ਭਾਗੀਦਾਰ ਮੈਨੂਅਲ ਖਾਸ ਯੋਗਤਾ ਪੈਕ (QPs) ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ (NOS) ਸਮੁੱਚੀ ਯੂਨਿਟ/s ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ NOS ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਉਸ NOS ਲਈ ਯੂਨਿਟ/s ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਦਰਭ ਪੁਸਤਿਕਾ FICSI ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜਿਸਟਸ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪਾਠ ਫੂਡ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜਿਸਟ NSQF ਪੱਧਰ 6 ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ NOS (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਮਿਆਰ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ NIFTEM (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫੂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, MOFPI, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੰਡਲੀ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Instructor: FICSILanguage: Punjabi

About the course

ਇਹ ਭਾਗੀਦਾਰ ਮੈਨੂਅਲ ਖਾਸ ਯੋਗਤਾ ਪੈਕ (QPs) ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ (NOS) ਸਮੁੱਚੀ ਯੂਨਿਟ/s ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ NOS ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਉਸ NOS ਲਈ ਯੂਨਿਟ/s ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਦਰਭ ਪੁਸਤਿਕਾ FICSI ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜਿਸਟਸ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪਾਠ ਫੂਡ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜਿਸਟ NSQF ਪੱਧਰ 6 ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ NOS (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਮਿਆਰ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ NIFTEM (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫੂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, MOFPI, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੰਡਲੀ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੂਡ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਮ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ (GMP), ਗੁੱਡ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ (GHP) ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਪੁਆਇੰਟ (HACCP) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। R&D ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ, ਸੂਖਮ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਿਹਤਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਅਣੂ ਜੈਵਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ, ਉਤਪਾਦ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

Syllabus

Reviews and Testimonials

Launch your GraphyLaunch your Graphy
100K+ creators trust Graphy to teach online
𝕏
Food Industry Capacity and Skill Initiative (FICSI) 2023 Privacy policy Terms of use Contact us Refund policy