ചില്ലറ വ്യാപാരികൾക്കും റീട്ടെയിൽ തൊഴിലാളികൾക്കുമായി സുരക്ഷിതമായ ഫുഡ്‌ ഹാൻഡ്‌ലിംഗ് പ്രാക്ടീസ് കൈകാര്യം ചെയ്യൽ

കോവിഡ് 19 പകർച്ചവ്യാധി സമയത്ത് സുരക്ഷിതമായി ജോലി ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യ ചില്ലറ വ്യാപാരികൾക്കും ഭക്ഷ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കുമായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ കോഴ്സാണിത്. മൂല്യനിർണ്ണയവും സർട്ടിഫിക്കേഷനും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് സൗ


ന്യം ആണ്,ഫീസൊന്നും നൽകേണ്ടതില്ല.

Language: Malayalam

Instructors: FICSI Admin

₹70

 

Why this course?

Description

About Course

കോവിഡ് 19 പകർച്ചവ്യാധി സമയത്ത് സുരക്ഷിതമായി ജോലി ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യ ചില്ലറ വ്യാപാരികൾക്കും ഭക്ഷ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കുമായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ കോഴ്സാണിത്. മൂല്യനിർണ്ണയവും സർട്ടിഫിക്കേഷനും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് സൗ

ന്യം ആണ്,ഫീസൊന്നും നൽകേണ്ടതില്ല.

 

പരിശീലനം എന്തുകൊണ്ട് ആവശ്യമാണ്?

  • ഭക്ഷ്യ ചില്ലറ വിൽപ്പന സുരക്ഷിതമായി നടത്തുന്നതിന്
  • ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ ഷോപ്പിംഗിന്റെ അനുഭവ
    ത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തു
    ന്നതിന്

ആരാണ് പരിശീലനം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്?

വിവരങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുമായ ഭക്ഷണ ചില്ലറ വ്യാപാരികളും ചില്ലറ ഭക്ഷ്യ തൊഴിലാളികളും പരിശീലനം സ്വീകരിക്കണം.

 

കോഴ്സ് FICSI, NSDC എന്നിവരാണ് നടത്തുന്നത്.

    

ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സെക്ടർ സ്കെയിൽ കൗൺസിൽ  എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് സ്കിൽസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് (എഫ്ഐ
സി
എസ്) നാഷണൽ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഒരു സ്വയംഭരണ വ്യവസായ-തീവ്രമായ ബോഡിയായി ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് സ്കിൽസ് ഇന്ത്യ പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിൽ സ്ഥാപിച്ചു. ഇത് പ്രൊഫഷണൽ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെയും യോഗ്യതകളുടെയും പായ്ക്കുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നു, യോഗ്യതാ പ്രൊഫൈലുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു, പരിശീലകർക്കായി പരിശീലന പരിപാടികൾ നടത്തുന്നു, നൈപുണ്യ വിടവ് പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നു, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നൈപുണ്യ വികസന പദ്ധതിയുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥാപനമാണ്.

 

സംരംഭത്തെ FICSI, FSSAI എന്നിവ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു

സർക്കാരിതര, ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത സംഘടനയായ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ചേമ്പേഴ്സ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി (FICCI), ഇന്ത്യയിലെ FICCI യുടെ ബിസിനസ്സിനെയും വ്യവസായത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. നയങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് മുതൽ വ്യവഹാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് വരെ, FICCI വ്യവസായം, നയ നിർമാതാക്കളും സിവിൽ സമൂഹവും ചേർന്ന് സ്ഥലത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ആശങ്കകളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

 

ഫുഡ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്‌
സ്  ഓഫ്  ഇന്ത്യ (എഫ്എസ്എസ്എഐ
) 2006 ഫുഡ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം സ്ഥാപിതമായി. മനുഷ്യന്റെ ഉപഭോഗത്തിന് സുരക്ഷിതവും പോഷകസമൃദ്ധവുമായ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ഭക്ഷണത്തിനായി ശാസ്ത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനും അവയുടെ ഉത്പാദനം, ശേഖരണം, വിതരണം, വിൽപ്പന, ഇറക്കുമതി എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമായാണ് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

 

നിഫ്റ്റ
മിന്റെ മാർഗനിർദേശത്തിലാണ് കോഴ്സ് വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്

ഹരിയാനയിലെ സോണിപട്ടിൽ എംബി, ബിടെക്, എംടെക്, പിഎച്ച്ഡി എന്നിവ നടത്തുന്നതിന് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫുഡ് ടെക്നോളജി എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിഫ്ടെം ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ വ്യവസായ മന്ത്രാലയം സ്ഥാപിച്ചു. ഭക്ഷ്യമേഖലയിലെ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ഒറ്റത്തവണ പരിഹാര ദാതാവായി ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് വികസിപ്പിച്ചതിനാൽ വകുപ്പ് കൂടുതലും ഭക്ഷണ കേന്ദ്രീകൃതമാണ്.

 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

കോഴ്സും മൂല്യനിർണ്ണയവും പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് COVID സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിലെ അംഗമെന്ന നിലയിൽ വ്യവസായത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡുചെയ്യാനാകും.

Course Curriculum

Introduction to COVID-19
Introduction to COVID-19
Safe Practices for Retail Food Handler
Safe Practices for Retail Food Handler Module 1
Safe Practices for Retail Food Handler Module 2
Guidelines for Retailers
retail guide (3 pages)
Assessment for Retailers
Assessment for Rerailers

How to Use

After successful purchase, this item would be added to your courses.You can access your courses in the following ways :

  • From the computer, you can access your courses after successful login
  • For other devices, you can access your library using this web app through browser of your device.

Reviews